Οδηγίες τοποθέτησης του συναγερμού DYL-7M3-Basic-Kit1

συναγερμός με κινητό

Εγκατάσταση του ασύρματου συναγερμού DYL-7M3-Basic-Kit1

1. Γενικές οδηγίες

 1. Προσπαθήστε η θέση εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο μέσον του κτιρίου που προστατεύει και εκτείνετε την κεραία για να μεγαλώσετε την εμβέλειά της. Είναι καλό η κεντρική μονάδα να τοποθετείται σε περιοχές όχι εύκολα προσβάσιμες σε πιθανούς εισβολείς.
 2. Προτιμήστε θέσεις εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλες ασύρματες συσκευές.
 3. Φροντίστε η εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από τον κοντινότερο ασύρματο ανιχνευτή ή πομπό ώστε αυτός να μην επηρεάζεται η λειτουργία των τηλεχειριστηρίων όταν οι ανιχνευτές εκπέμπουν. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα πιθανό στην περίπτωση της ασύρματης σειρήνας η οποία από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί απαιτεί το τηλεχειριστήριο που θα την αφοπλίσει να πλησιάσει πολύ κοντά στην κεντρική μονάδα.
 4. Προσπαθήστε να κάνετε τις δοκιμές χωρίς να έχετε συνδέσει τη σειρήνα ή αφού της έχετε περιορίσει την ένταση του ήχου της βάζοντας ένα αντικείμενο μπροστά της, ώστε να μην ενοχλήσετε τους γείτονες.
 5. Να έχετε υπόψη σας ότι οι ρυθμίσεις του συστήματος γίνονται μέσω τηλεφώνου, που καλό είναι να βρίσκεται λίγο απομακρυσμένα από την κεντρική μονάδα (αν οι ρυθμίσεις γίνονται από τηλέφωνο που βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με το σύστημα, τότε υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες και να ενεργοποιήσουν το συναγερμό)
 6. Σε περίπτωση που η κεντρική μονάδα μπλοκάρει εξαιτίας πολύ γρήγορης καταχώρησης ρυθμίσεων, απλά θέστε το κουμπί “ON/OFF” που υπάρχει στην πίσω θέση της κεντρικής μονάδας στη θέση “OFF” και μετά στη θέση «ΟΝ».
 7. Τα αξεσουάρ που υπάρχουν στο κιτ είναι προγραμματισμένα από το εργοστάσιο, οπότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα, χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις. Οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο αξεσουάρ θελήσετε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να το προγραμματίσετε.
 8. Το σύστημα του συναγερμού είναι από το εργοστάσιο οπλισμένο, οπότε θα ενεργοποιηθεί σε κάθε ενέργεια που θα θεωρηθεί ως ανεπιθύμητη (π.χ. απομάκρυνση των δύο μερών της μαγνητικής επαφής). Για να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιήστε κάποιο από τα τηλεχειριστήρια.
 9. Στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας υπάρχουν 10 υποδοχές, οι οποίες αριθμούμενες από αριστερά είναι:

Συνδεσμολογία συναγερμού GSM

 • 1η υποδοχή 〨: Γείωση
 • 2η υποδοχή +12V: Έξοδος τάσης 12V που μπορεί να υποστηρίξει τροφοδοσία για ενσύρματους ανιχνευτές.
 • 3η υποδοχή: Υποδοχή για τη σύνδεση σειρήνας (εδώ συνδέονται οι ενσύρματες σειρήνες και από τις ασύρματες μόνο οι σειρήνες που ο πομπός τους δεν έχει μπαταρία)
 • 4η υποδοχή και 5η υποδοχή: έξοδος εσωτερικού ρελέ - είναι μία κανονικά ανοικτή επαφή (NC) η οποία διατηρείται κλειστή για 3 λεπτά όταν ο συναγερμός ενεργοποιείται από εισβολή ανεπιθύμητου προσώπου (εδώ συνδέονται και οι ασύρματες σειρήνες που ο πομπός τους έχει μπαταρία)
 • 6η υποδοχή: έξοδος για δύνδεση μικροφώνου (για περίπτωση που είναι επιθυμητή αμφίδρομη επικοινωνία)
 • 7η και 8η υποδοχή (Ο2 και Ο1): έξοδοι για ειδικές εφαρμογές
 • 9η και 10η υποδοχή (Ι2 και Ι1): είσοδοι εντολών από ενσύρματους ανιχνευτές

10.  Στο μπροστινό μέρος της κεντρικής μονάδας υπάρχουν 8 λαμπάκια, τα οποία αριθμούμενες από αριστερά είναι:

 • 1ο και 2ο λαμπάκι “OUT1” και “OUT2”: δείχνουν την κατάσταση των εξόδων “O1” και “O2” που υπάρχουν στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές.
 • 3ο λαμπάκι “SPEAKER”: δείχνει την κατάσταση της υποδοχής του μικροφώνου (για περίπτωση που είναι επιθυμητή αμφίδρομη επικοινωνία).
 • 4ο λαμπάκι “RELAY”: ανάβει όταν στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας είναι συνδεδεμένες κατάλληλες συσκευές (π.χ. λαμπτήρας) και κλείνει η κανονικά ανοικτή επαφή του εσωτερικού ρελέ.
 • 5ο λαμπάκι “ALARM”: δείχνει την κατάσταση της λειτουργίας της σειρήνας – όταν η σειρήνα ενεργοποιείται το λαμπάκι αυτό ανάβει.
 • 6ο λαμπάκι “MONITOR”: ανάβει όταν έχετε επικοινωνία με την κεντρική μονάδα μέσω τηλεφώνου και ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο γύρω από την κεντρική μονάδα.
 • 7ο λαμπάκι “STATUS”: δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κεντρική μονάδα – όταν πρωτολειτουργείτε τη συσκευή το λαμπάκι αυτό είναι πορτοκαλί και αναβοσβήνει και αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να συνδεθεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας – όταν είναι σταθερά πράσινο σημαίνει ότι έχει συνδεθεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και βρίσκεται σε αναμονή για να οπλιστεί – όταν είναι πράσινο και αναβοσβήνει σημαίνει ότι το σύστημα του συναγερμού είναι οπλισμένο και έτοιμο να ανιχνεύσει και να ειδοποιήσει για ανεπιθύμητες εισβολές – όταν είναι σταθερά κόκκινο (το πολύ για 20 δευτερόλεπτα) σημαίνει ότι είναι σε κατάσταση προγραμματισμού ανιχνευτών.
 • 8ο λαμπάκι “POWER”: είναι αναμμένο όταν η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα και είναι σβηστό όταν δεν τροφοδοτείται (δηλαδή όταν βάλουμε το κουμπί που υπάρχει στο πίσω μέρος στη θέση “OFF” ή όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος και έχει εξασθενήσει ολοκληρωτικά η ενσωματωμένη μπαταρία)

2. Εγκατάσταση των μαγνητικών επαφών πορτών και παραθύρων (παγίδες)

Οι μαγνητικές επαφές (παγίδες) ανιχνεύουν την κατάσταση (ανοικτή ή κλειστή) που βρίσκονται οι πόρτες και τα παράθυρά σας και στέλνουν αντίστοιχο σήμα στην κεντρική μονάδα. Τοποθετήστε το ένα κομμάτι του αισθητήρα στην πόρτα ή το παράθυρο και το άλλο στο κάσωμά της ώστε να είναι αντικρυστά. Η στερέωσή τους γίνεται είτε με τις ταινίες διπλής όψεως που βρίσκονται στη συσκευασία, είτε (για καλύτερη στερέωση) με τη χρήση βιδών.

Σημειώσεις

 1. Τα δύο μέρη της κάθε μαγνητικής επαφής θα πρέπει στην κλειστή θέση του κουφώματος να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά και αντικρυστά και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μικρότερη από 10mm.
 2. Για καλύτερη λήψη των σημάτων καλό είναι να εκτείνετε την κεραία του αισθητήρα.
 3. Όταν το ενδεικτικό λαμπάκι του αισθητήρα αναβοσβήνει, τότε οι μπαταρίες του χρειάζονται αντικατάσταση.

3. Εγκατάσταση των ασύρματων ανιχνευτών κίνησης θερμού αντικειμένου (P.I.R.)

Οι ανιχνευτές κίνησης θερμού αντικειμένου λειτουργούν με υπέρυθρες ακτίνες και πρακτικά ανιχνεύουν την κίνηση όποιου προσπαθήσει να εισβάλει στον προστατευόμενο χώρο. Στερεώνονται συνήθως σε τοίχους και σε ύψος 2,00 ως 2,20 μέτρων κοιτάζοντας την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.

4. Εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας

Το σύστημα απαιτεί μία κάρτα SIM, την οποία μπορείτε να την προμηθευτείτε από ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. (Έχουν δοκιμαστεί και προτείνονται μόνο κάρτες SIM για δίκτυα Vodafone και Cosmote)
Τοποθετήστε την κάρτα σε ένα κινητό τηλέγωνο και:

 1. Απενεργοποιήστε τον κωδικό PIN που πιθανόν θα έχει ώστε να μην τον ζητάει κάθε φορά που ξεκινά.
 2. Διαγράψτε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς που πιθανόν έχει αποθηκευμένους η κάρτα SIM. (Θα πρέπει να προσέξετε να μην διαγράψετε τους αποθηκευμένους αριθμούς του τηλεφώνου! Πρέπει να διαγράψετε μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM).
 3. Αποθηκεύστε στην κάρτα SIM τους αριθμούς τηλεφώνου με τη σειρά που θέλετε να τους  καλεί ο συναγερμός σε περίπτωση εισβολής από ανεπιθύμητους στον προστατευόιμενο χώρο. Μην χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες στα ονόματα των αριθμών που αποθηκεύετε. Προτιμήστε λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς. Αν η κάρτα SIM δεν έχει αποθηκευμένο κανένα τηλεφωνικό αριθμό δεν είναι δυνατόν να προγραμματίσετε τον συναγερμό.
 4. Πατήστε ένα κίτρινο κουμπάκι στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και βγάλτε ένα μικρό συρταράκι που υπάρχει.
 5. Τοποθετήστε στο συρταράκι την κάρτα SIM με τις μεταλλικές επαφές να υπάρχουν στην κάτω πλευρά και ξανατοποθετήστε το στη θέση του.
 6. Συνδέστε την κεραία στη θέση “ANT” της κεντρικής μονάδας (μην σφίξετε υπερβολικά το παξιμάδι!).
 7. Τοποθετήστε την πράσινη κλεμοσειρά που υπάρχει στη συσκευασία στις υποδοχές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.
 8. Τοποθετήστε με τη βοήθεια ενός απλού κτσαβιδιού τη σειρήνα συνδέοντας το μαύρο καλώδιο στη θέση της γείωσης (1η υποδοχή από αριστερά) και το κόκκινο στη θέση της σειρήνας (3η υποδοχή από αριστερά).
 9. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή “DC12V” στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και βάλτε το στην πρίζα.
 10. Με τη βοήθεια ενός αιχμηρού αντικειμένου (π.χ. με το κατσαβίδι) βάλτε στη θέση “ON” το μικρό κουμπί που υπάρχει στη θέση “ON/OFF” στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο συναγερμός είναι οπλισμένος, οπότε υπάρχει η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί από μία ενέργεια που θα θεωρηθεί ανεπιθύμητη (π.χ. απομάκρυνση των μερών της μαγνητικής επαφής ή κίνηση μπροστά από το ραντάρ). Γι’ αυτό καλό είναι να έχετε κοντά σας το τηλεχειριστήριο ώστε, αν χρειαστεί, να τον αφοπλίσετε.

 

Καταχώρηση επιπρόσθετων ασύρματων αισθητήρων και τηλεχειριστηρίων στο συναγερμό DYL-7M3-Basic-Kit1

Οι αισθητήρες που υπάρχουν στη συσκευασία (δύο τηλεχειριστήρια, μία μαγνητική επαφή και ένα ραντάρ) είναι ήδη καταχωρημένα στην κεντρική μονάδα και αναγνωρίζονται από αυτήν. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν σε νέους αισθητήρες ή στην επανακαταχώρηση των παλαιών στην περίπτωση που τα έχετε διαγράψει. Πριν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε αισθητήρες στην κεντρική μονάδα πρέπει να έχετε καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τηλεφωνικό αριθμό στην κάρτα SIM του τηλεφώνου και φυσικά να την έχετε τοποθετήσει στην κεντρική μονάδα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του τηλεφώνου σας προκειμένου να σιγουρευτείτε ότι αποθηκεύετε τον αριθμό στην μνήμη SIM και όχι στην μνήμη του τηλεφώνου. Για τις καταχωρήσεις των ονομάτων των τηλεφωνικών αριθμών χρησιμοποιήστε πάντα λατινικούς χαρακτήρες και όχι ελληνικούς. 

 1. Τροφοδοτήστε με ρεύμα τους αισθητήρες βάζοντας τις μπαταρίες τους και βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν (π.χ. στις παγίδες όταν απομακρύνονται τα δύο μέρη τους ανάβει για λίγο το λαμπάκι τους).
 2. Τοποθετήστε τους αισθητήρες δίπλα στην κεντρική μονάδα (π.χ. σε ένα τραπέζι) σε κλειστή κατάτασταση (δηλαδή οι παγίδες θα έχουν τα δύο μέρη τους αντικρυστά, ενώ αυτά που έχουν κουμπί ενεργοποίησης θα έχουν το κουμπί αυτό στη θέση “OFF”).
 3. Θέστε την κεντρική μονάδα σε κατάσταση αναμονής: Θέστε τον σε λειτουργία την κεντρική μονάδα (αν είναι εκτός λειτουργίας) και αφοπλίστε το συναγερμό αν είναι οπλισμένος.
 4. Θέστε την κεντρική μονάδα σε κατάσταση προγραμματισμού: πατήστε με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί “RESET/CODE” που υπάρχει στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας, μέχρι που το λαμπάκι “STATUS” να γίνει σταθερά κόκκινο. Τώρα η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού η οποία διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την πάροδο των οποίων θα ξαναμπεί σε κατάσταση αναμονής.
 5. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ενεργοποιήστε τους αισθητήρες: Για τις παγίδες: απομακρύνετε για λίγο τα δύο μέρη κάθε παγίδας – Για τους ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες: θέστε τα για λίγο στη θέση “ON” και μετά πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στο πλάι (εκτός κι αν έχετε επιλέξει αυτά που δεν περιλαμβάνουν το εν λόγω κουμπάκι, οπότε και μετά τη θέση “ON” θέστε τα στη θέση “OFF” – Για τα τηλεχειριστήρια: πατάμε κάποιο από τα κουμπιά του - Για τους ανιχνευτές καπνού ή αερίου: πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στην αριστερή πλευρά – Για αισθητήρα θραύσης τζαμιού: τοποθετήστε τον αισθητήρα σε ένα γραφείο και κινείστε απότομα το γραφείο ώστε να το ενεργοποιήσετε. Κάθε φορά που θα ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ένα διπλό αναβοσβήσιμο θα δημιουργείται στο λαμπάκι “STATUS”.
 6. Μετά την καταχώρηση και του τελευταίου αισθητήρα, περιμέντε ώστε το λαμπάκι του “STATUS” γίνει πάλι σταθερά πράσινο, πράγμα που δηλώνει ότι ο συναγερμός είναι πάλι σε κατάσταση αναμονής.
 7. Ελέγξτε τη λειτουργία κάθε ανιχνευτή και επαναλάβετε, αν χρειαστεί, τη διαδικασία καταχώρησης.

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός ασύρματων ανιχνευτών που μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα είναι 10. Μπορείτε όμως να καταχωρήσετε περισσότερους ανιχνευτές αν φροντίσετε να τους τροποποιήσετε εσωτερικά έτσι ώστε να έχουν την ίδια ταυτότητα, βάζοντας τις εσωτερικές τους γέφυρες στην ίδια ακριβώς διάταξη.

Κωδικοποίηση ασύρματου συναγερμού

Διαγραφή ρυθμίσεων στο συναγερμό DYL-7M3-Basic-Kit1

Με τη διαγραφή (reset), η κεντρική μονάδα θα διαγράψει όσους ασύρματους αισθητήρες και τηλεχειριστήρια είναι καταχωρημένα, ενώ οι ρυθμίσεις του συστήματος θα επανέλθουν στις αρχικές εργοστασιακές.

 1. Κλείστε την κεντρική μονάδα θέτοντας το κουμπί “ON/OFF” στη θέση “OFF”.
 2. Πατώντας συνεχώς με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί “RESET/CODE” θέστε το κουμπί “ON/OFF” στη θέση “OΝ”. Το λαμπάκι “ALARM” αναβοσβήνει στιγμιαία.
 3. Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί “RESET/CODE” για περίπου 5 δευτερόλεπτα ακόμα και μετά αφήστε το.
 4. Ελέγξτε αν η διαγραφή είναι επιτυχής και, αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Πρόσθετες ρυθμίσεις μέσω τηλεφώνου στο συναγερμό DYL-7M3-Basic-Kit1

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αρκετές ρυθμίσεις μέσω τηλεφώνου. Για να γίνει αυτό κάντε κάποια από τις επόμενες ενέργειες και μόλις κλείσετε το τηλέφωνο η εντολή για αλλαγή ρύθμισης θα εκτελεστεί:

 1. Καλέστε τον αριθμό της κάρτας από ένα τηλέφωνο που είναι ήδη καταχωρημένο στην κάρτα SIM.
 2. Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ένα μπιπ ακούγεται.
 3. Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1234) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα διπλό μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που γίνεται προσπάθεια καταχώρησης λανθασμένου κωδικού ή προσπάθεια από μη καταχωρημένο τηλέφωνο, τότε το σύστημα θα αντιληφθεί προσπάθεια παραβίασής του και ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί.
 4. Πατήστε ένα (1) και δίεση (#) για να θέσετε σε λειτουργία την έξοδο O1 ή ένα (1) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 5. Πατήστε δύο (2) και δίεση (#) για να θέσετε σε λειτουργία την έξοδο O2 ή δύο (2) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 6. Πατήστε τρία (3) και δίεση (#) για να θέσετε σε λειτουργία την έξοδο “SPEAKER” ή τρία (3) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 7. Πατήστε τέσσερα (4) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επαφή του ρελέ και τέσσερα (4) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 8. Πατήστε πέντε (5) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αποστολής μηνυμάτων SMS (επιλογή ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο) ή πέντε (5) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 9. Πατήστε έξι (6) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή εκτέλεσης τηλεφωνικών κλήσεων στους καταχωρημένους αριθμούς ή έξι (6) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 10. Πατήστε επτά (7) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή να ηχεί η σειρήνα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού ή επτά (7) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 11. Πατήστε εννέα (9) και δίεση (#) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή να ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται γύρω από την κεντρική μονάδα ή εννέα (9) και αστερίσκο (*) για να σταματήσετε τη σειρήνα και να ανοίξετε το εσωτερικό μικρόφωνο για να ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται γύρω από την κεντρική μονάδα.

Τροποποίηση του κωδικού του συναγερμού DYL-7M3-Basic-Kit1

 1. Καλέστε τον αριθμό της κάρτας από ένα τηλέφωνο που είναι ήδη καταχωρημένο στην κάρτα SIM.
 2. Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ένα μπιπ ακούγεται.
 3. Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1234) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα διπλό μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που γίνεται προσπάθεια καταχώρησης λανθασμένου κωδικού ή προσπάθεια από τηλέφωνο που δεν είναι καταχωρημένο, τότε το σύστημα θα αντιληφθεί προσπάθεια παραβίασής του και ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί.
 4. Πατήστε οκτώ (8), δίεση (#), το νέο τετραψήφιο αριθμό της επιλογής σας και μετά πάλι δίεση (#).
 5. Κλείστε το τηλέφωνο και ο νέος κωδικός έχει καταχωρηθεί.

Σημείωση: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ!