Σας  προσφέρουμε  τα  πιο  αξιόπιστα  συστήματα  συναγερμών  για  σπίτια  που προγραμματίζονται πλήρως πριν φτάσουν στα χέρια σας. Έτσι η τοποθέτηση του συναγερμού στο σπίτι σας γίνεται μια απλή και  πολύ γρήγορη  διαδικασία  που μπορεί να γίνει εύκολα από εσάς ή από ηλεκτρολόγο της περιοχής σας.

Προσφορές ασύρματων συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας