Χρήση του συστήματος συναγερμού DYL-6-Full-Kit1

(Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τους συναγερμούς DYL-6-Start-Kit1 και DYL-7KX-Start-Kit1)

 συναγερμός με μαγνητικές επαφές, ραντάρ και τηλεχειριστήρια

1. Χρήση της κεντρικής μονάδας DYL-6-Full-Kit1

 1. Ενεργοποίηση του συναγερμού όταν θα απομακρυνθείτε από τον προστευόμενο χώρο (π.χ. όταν φεύγετε από το σπίτι σας για διακοπές): Ο συναγερμός ενεργοποιείται είτε από το τηλεχειριστήριο, πατώντας το κουμπί με το κλειστό λουκέτο, είτε από την κεντρική μονάδα πατώντας το πλήκτρο “AWAY”. Σε αυτή την περίπτωση, το αντίστοιχο λαμπάκι στην κεντρική μονάδα θα αναβοσβήσει και μετά από 30 δευτερόλεπτα ο συναγερμός θα οπλιστεί και όλοι οι αισθητήρες θα ενεργοποιηθούν.
  Αν θέλετε ο συναγερμός να ενεργοποιηθεί αμέσως (και όχι μετά από 30 sec), πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί με το κλειστό λουκέτο και μετά το κουμπί με τη σειρήνα.
 2. Ενεργοποίηση του συναγερμού όταν θα παραμείνετε στον προστευόμενο χώρο (π.χ. πώς θα οπλίσετε το συναγερμό του σπιτιού σας όταν πηγαίνετε για ύπνο):
  Ο συναγερμός ενεργοποιείται είτε από το τηλεχειριστήριο, πατώντας το κουμπί με το σπιτάκι, είτε από την κεντρική μονάδα πατώντας το πλήκτρο “HOME” για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, το αντίστοιχο λαμπάκι στην κεντρική μονάδα θα αναβοσβήσει και ο συναγερμός θα οπλιστεί αλλά οι αισθητήρες που έχετε ορίσει στην ¨Εσωτερική Ζώνη» δεν θα ενεργοποιηθούν.
 3. Απενεργοποίηση του συναγερμού:
  Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό μπορείτε είτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό (ο κωδικός από το εργοστάσιο είναι 1234) και το πλήκτρο “DISARM”, είτε από το τηλεχειριστήριο να πατήσετε το κουμπί με το ανοικτό λουκέτο.
 4. Κατάσταση πανικού:
  Αν βρεθείτε σε κατάσταση ανάγκης, μπορείτε άμεσα να ενεργοποιήσετε τη σειρήνα πατώντας το κουμπί με τη σειρήνα στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο “PANIC” στην κεντρική μονάδα.
  Σημείωση: Πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό και να κάνετε κάποια επόμενη ενέργεια ή να τον ενεργοποιήσετε ξανά.
 5. Η διαδικασία λήψης ειδοποίησης συναγερμού από το τηλέφωνο:
  Όταν κάποιος από τους αισθητήρες ανιχνεύεσει κάτι ανεπιθύμητο, η σειρήνα θα ηχήσει, η κεντρική μονάδα θα κάνει τηλεφωνικές κλήσεις στους αριθμούς που έχετε ορίσει στο σύστημα και το φωτάκι του “ALARM” θα ανάψει. Ο χρήστης που θα δεχτεί το τηλεφώνημα μπορεί να επιδράσει το σύστημα κάνοντας τα ακόλουθα βήματα:
  Πατώντας αστερίσκο * μπορείτε να ακούσετε για 30 δευτερόλεπτα τι συμβαίνει στον χώρο που βρίσκεται η κεντρική μονάδα.
  Πατώντας δίεση # μπορείτε να απενεργοποιήσετε το συναγερμό και να σταματήσετε τη σειρήνα.
  Εάν δεν πατήσετε δίεση #, ο συναγερμός θα συνεχίζει να καλεί κυκλικά τους επόμενους αριθμούς που έχετε ορίσει.
 6. Χειρισμός του συναγερμού από μακριά μέσω τηλεφώνου
  Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της γραμμής που είναι συνδεδεμένη η κεντρική μονάδα του συναγερμού ώστε να οπλίσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Για να το καταφέρετε αυτό:
 • Καλείτε τον αριθμό τηλεφώνου της γραμμής που είναι συνδεδεμένη η κεντρική μονάδα του συναγερμού
 • Πληκτολογείστε τον τετραψήφιο κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), μετά τη δίεση # και, αν έχουν γίνει επιτυχώς αυτά, θα ακουστούν δύο «μπιπ». Αν δεν έχετε εισάγει επιτυχώς τον κωδικό σας θα ακουστούν τέσσερα «μπιπ» και πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε (έχετε άλλες δύο προσπάθειες).
 • Τότε μπορείτε να κάνετε κάποια από τις επόμενες ενέργειες:
  i) Πληκτρολογήστε τον αριθμό 1 για να οπλίστε το σύστημα συναγερμού άμεσα (όλοι οι αισθητήρες θα ενεργοποιηθούν).
  ii) Πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 για να απενεργοποιήσετε το σύστημα συναγερμού (όλοι οι αισθητήρες θα απενεργοποιηθούν).
  iii) Πληκτρολογήστε τον αστερίσκο * για να ακούσετε τι συμβαίνει στο χώρο γύρω από την κεντρική μονάδα για 30 δευτερόλεπτα.
 • Πληκτρολογήστε τη δίεση # για να εξέλθετε από τον χειρισμό μέσω τηλεφώνου.
  Σημείωση: Η κεντρική μονάδα θα σταματήσει την τηλεφωνική κλήση αυτόματα εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τρεις φορές τον κωδικό ή αν για 20 δευτερόλεπτα δεν κάνετε καμία ενέργεια.

2. Χρήση του τηλεχειριστηρίου DYL-6-Full-Kit1τηλεχειριστήριο συναγερμού ασύρματου

 1. Για να οπλίσετε το συναγερμό στην επιλογή “AWAY” πατήστε το κουμπί με το κλειστό λουκέτο.
 2. Για να οπλίσετε το συναγερμό στην επιλογή “HOME” πατήστε το κουμπί με το σπιτάκι.
 3. Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό πατήστε το κουμπί με το ανοικτό λουκέτο.
 4. Για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό στην επιλογή “PANIC” πατήστε το κουμπί με τη σειρήνα.

3. Ρύθμιση και χρήση του ενσωματωμένου ρολογιού στο συναγερμό DYL-6-Full-Kit1

Υπάρχουν δύο θέσεις στην κονσόλα της κεντρικής μονάδας με τα διακριτικά “ADJ” και “SET” και δύο πολύ μικρές τρύπες δίπλα στα γράμματα αυτά.
Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. μία καρφίτσα ή μία οδοντογλυφίδα):

 1. Πατήστε δύο φορές με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “SET”. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στο μενού ρύθμισης του μήνα.
 2. Πατήστε με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “ADJ” ώστε να ορίσετε το μήνα.
 3. Πατήστε άλλη μία φορά με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “SET”. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στο μενού ρύθμισης της ημερομηνίας.
 4. Πατήστε με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “ADJ” ώστε να ορίσετε την ημερομηνία.
 5. Πατήστε άλλη μία φορά με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “SET”. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στο μενού ρύθμισης της ώρας.
 6. Πατήστε με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “ADJ” ώστε να ορίσετε την ώρα.
 7. Πατήστε άλλη μία φορά με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “SET”. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στο μενού ρύθμισης των λεπτών της ώρας.
 8. Πατήστε με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “ADJ” ώστε να ορίσετε τα λεπτά της ώρας.
 9. Πατήστε άλλη μία φορά με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “SET” και μία φορά με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “ADJ” για να βγείτε κονσολα πινακα συναγερμουαπό το μενού της ρύθμισης.

 

Η κονσόλα στην κανονική κατάσταση δείχνει την ώρα. Πατώντας μία φορά με το αιχμηρό αντικείμενο στην μικρή τρύπα “SET”, μπορείτε να δείτε το μήνα και την ημερομηνία.