Τα στάδια εγκατάστασης της ενσύρματης κάμερας είναι:

 • Βάζουμε την IP κάμερα στην πρίζα.
 • Συνδέουμε την IP κάμερα με τον router με το καλώδιο του δικτύου που υπάρχει στη συσκευασία.
 • Περιμένουμε μέχρι να ανάψει σταθερά το κεντρικό κόκκινο φωτάκι (LED) στην IP κάμερα.
 • Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα "camviewinstaller.exe" (που υπάρχει στο CD που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία) σε Η/Υ που βρίσκεται συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο.
 • Βάζουμε σε λειτουργία (τρέχουμε) την εφαρμογή "CamView" στον υπολογιστή αυτό.
 • Στο πεδίο "Autosearch" εμφανίζεται ο εννιαψήφιος αριθμός ID της κάμερας που έχουμε εγκαταστήσει.
 • Κάνουμε διπλό κλικ σε αυτόν τον αριθμό ID.
 • Εισάγουμε το password στο πεδίο που θα εμφανιστεί (το password και το ID βρίσκονται σε ένα καρτελάκι στη συσκευασία).
 • Εμφανίζεται η εικόνα και ο ήχος στον υπολογιστή.

 

Για παρακολούθηση μέσω internet της κάμερας αυτής:

 • Μπαίνουμε μέσω "Internet Explorer" στη σελίδα:  https://www.cam2life.com/online.html
 • Εισάγουμε το ID και το password στο αριστερό μέρος της σελίδας.
 • Αν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο, στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί η προτροπή να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα "Active-X", το οποίο πρέπει να εγκαταστήσετε, οδηγούμενοι από τα παράθυρα που θα εμφανιστούν.
 • Εμφανίζεται η εικόνα και ο ήχος στον υπολογιστή. 

Εναλλακτικά μπορείτε να εγκαταστήσετε και σε αυτόν τον απομακρυσμένο υπολογιστή το πρόγραμμα "camviewinstaller.exe" που υπάρχει στο CD που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.

Τα στάδια εγκατάστασης της ασύρματης κάμερας είναι:

 • Βάζουμε την IP κάμερα στην πρίζα.
 • Συνδέουμε την IP κάμερα με τον router με το καλώδιο του δικτύου που υπάρχει στη συσκευασία.
 • Περιμένουμε μέχρι να ανάψει σταθερά το κεντρικό κόκκινο φωτάκι (LED) στην IP κάμερα.
 • Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα "camviewinstaller.exe" (που υπάρχει στο CD που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία) σε Η/Υ που βρίσκεται συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο.
 • Βάζουμε σε λειτουργία (τρέχουμε) την εφαρμογή "CamView" στον υπολογιστή αυτό.
 • Στο πεδίο "Autosearch" εμφανίζεται ο εννιαψήφιος αριθμός ID της κάμερας που έχουμε εγκαταστήσει.
 • Κάνουμε διπλό κλικ σε αυτόν τον αριθμό ID.
 • Εισάγουμε το password στο πεδίο που θα εμφανιστεί (το password και το ID βρίσκονται σε ένα καρτελάκι στη συσκευασία.
 • Εμφανίζεται η εικόνα και ο ήχος στον υπολογιστή.
 • Χωρίς να αποσυνδέσουμε την κάμερα από τον router, επιλέγουμε την κάμερα στο πεδίο "Autosearch" και πατάμε δεξί κλικ.
 • Επιλέγουμε "webconfigure".
 • Εισάγουμε στο username "admin", το passsword το αφήνουμε κενό και πατάμε "ΟΚ".
 • Επιλέγουμε "Network" και στο υπομενού που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω επιλέγουμε "WiFi Security".
 • Επιλέγουμε "WiFi Scan" για να δούμε το όνομα SSID του ασύρματου δικτύου μας.
 • Επιλέγουμε εκ νέου  "Network" και στο υπομενού που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω επιλέγουμε "WiFi Security".
 • Στη θέση SSID εισάγουμε το όνομα SSID του δικτύου μας.
 • Επιλέγουμε το "Security Mode" του δικτύου μας (στην Ελλάδα το πλέον σύνηθες είναι WEP). Αν είναι WEP, επιλέγουμε την WEP Encryption (συνήθως είναι 128bits - 13 characters), και πληκτρολογούμε το WEP Key (κωδικός που δίνεται με την αγορά του router).
 • Επιλέγουμε "Save and Apply".
 • Επιλέγουμε "WiFi Test" και περιμένουμε να μας υποδειχθεί ότι "test success".
 • Aφαιρούμε το καλώδιο του δικτύου από την κάμερα.
 • Επιστρέφουμε στο πρόγραμμα "CamView" και κάνουμε διπλό κλικ στο camera ID.
 • Εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη και ακούγεται ο ήχος στον υπολογιστή.

 

Για παρακολούθηση μέσω internet της κάμερας αυτής:

 • Μπαίνουμε μέσω "Internet Explorer" στη σελίδα:  https://www.cam2life.com/online.html
 • Εισάγουμε το ID και το password στο αριστερό μέρος της σελίδας.
 • Αν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο, στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί η προτροπή να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα "Active-X", το οποίο πρέπει να εγκαταστήσετε, οδηγούμενοι από τα παράθυρα που θα εμφανιστούν.
 • Εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη και ακούγεται ο ήχος στον υπολογιστή.

Εναλλακτικά:

 • Εγκαθιστούμε σε αυτόν τον απομακρυσμένο υπολογιστή το πρόγραμμα "camviewinstaller.exe" που υπάρχει στο CD που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.
 • Πατάμε δεξί κλικ πάνω στο "Camera List".
 • Επιλέγουμε "new camera".
 • Εισάγουμε στη θέση "Name" οποιοδήποτε όνομα επιθυμούμε για την κάμερα και στις θέσεις "CamID" και "Password" τους κωδικούς που υπάρχουν στην κάρτα που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.
 • Πατάμε διπλό κλικ στο όνομα που εμφανίστηκε στο "Camera List".
 • Εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη και ακούγεται ο ήχος στον υπολογιστή.

Δικτυακές κάμερες παρακολούθησης μέσω internet

Αυτή η κατηγορία είναι κενή.

Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας και ήχου

Αυτή η κατηγορία είναι κενή.

Ασύρματα συστήματα συναγερμών ασφαλείας Mtech 433 Mhz

Σημεία πώλησης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας

Σημεία πώλησης των ασύρματων συστημάτων ασφαλείας snapalarms

2012-12-06 05:25

Παραδίδουμε προγραμματισμένα όλα τα συστήματα ασφαλείας την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε μας άμεσα στο 211.234.2766  για να σας ενημερώσουμε για το κοντινότερο στην περιοχή σας σημείο παράδοσης από όπου μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα μας.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη