Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης του συναγερμού σπιτιού mini με τηλεφωνητή DYL-7ER-START-KIT1

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε και κατανοήστε τις παρακάτω οδηγίες

 1. Βασικές προδιαγραφές

 • Μικρού μεγέθους με μεγάλες δυνατότητες
 • Δεν χρειάζεται παροχή ρεύματος, μόνο τηλεφωνική γραμμή
 • Καλεί αυτόματα μέχρι 6 τηλέφωνα σε περίπτωση συναγερμού για 3 φορές
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης αφόπλισης του συναγερμού
 • Δέχεται μέχρι 30 διαφορετικούς κωδικούς ανιχνευτών

 Συναγερμοσ

2. Εγκατάσταση

 • Συνδέστε παράλληλα στην ίδια γραμμή το τηλέφωνό σας και τον συναγερμό όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν το τηλέφωνό σας δεν έχει έξοδο για άλλο τηλέφωνο θα χρειαστείτε ένα διακλαδωτή τηλεφωνικής γραμμής όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί για την σύνδεση αυτή. 
 • Μόλις ο συναγερμός συνδεθεί στο τηλέφωνο το σύστημα θα οπλίσει αυτόματα
 • Είναι προτιμότερο να στερεώσετε τον συναγερμό σε ένα τραπέζι ή ένα τοίχο για ευκολότερο χειρισμό.

Συναγερμός

3.  Μέθοδος προγραμματισμού

 • Με το ακουστικό του τηλεφώνου κατεβασμένο πιέστε το μπουτόν  “SETTING KEY” στα δεξιά του συναγερμού και θα ακούσετε ένα μπιπ ενώ το λαμπάκι "ALARM"  θα ανάψει για να δηλώσει ότι βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού των τηλεφωνικών αριθμών που θα καλούνται.
 • Σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου και προγραμματίστε μέχρι 6 τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερών ή κινητών τηλεφώνων ως εξής:

“Νούμερο θέσης”   “*”   “Τηλεφωνικός αριθμός”     “#”

31                    *            NNNNNNNNNN               #    

32                    *            NNNNNNNNNN               #  

33                    *            NNNNNNNNNN               #  

34                    *            NNNNNNNNNN               #  

35                    *            NNNNNNNNNN               #  

36                    *            NNNNNNNNNN               #   

 • Κάθε φορά που εισάγετε σωστά ένα νούμερο τηλεφώνου ακούγεται ένα διπλό μπιπ και μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο νούμερο. Αν ακούσετε 4 μπιπ θα πρέπει να επαναλάβετε την τελευταία εισαγωγή. Σε περίπτωση που ακούσετε κάποιο μήνυμα από την τηλεφωνική εταιρεία που σας πληροφορεί για λανθασμένο τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να το αγνοήσετε και να συνεχίσετε κανονικά τον προγραμματισμό.
 • Για να διαγράψετε ένα νούμερο τηλεφώνου που έχετε ήδη εισάγει σε κάποια θέση θα πρέπει να να μην πληκτρολογήσετε τίποτα στην θέση του νούμερου. Αν για παράδειγμα θέλετε να διαγράψετε το νούμερο της θέσης 31 θα πρέπει να πληκτρολογήσετε 31*# και αν η διαδικασία διαγραφής είναι επιτυχής θα ακουστούν 2 μπιπ.
 • Αφού τελειώσετε την εισαγωγή των τηλεφώνων στον συναγερμό μπορείτε να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο "SETTING KEY" στα δεξιά του συναγερμού ή το πλήκτρο "#" στο τηλέφωνό σας. Η επιτυχής έξοδος από τον προγραμματισμό επιβεβαιώνεται με ένα μπιπ.

4.  Εκμάθηση χειριστηρίων και ανιχνευτών στον συναγερμό

 •  Για να βάλετε τον συναγερμό σε κατάσταση εκμάθησης θα πρέπει να πατήσετε το μπουτόν "CODE KEY" στα δεξιά του οπότε θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το λαμπάκι "ARM" να ανάβει για να δηλώσει την επιτυχή είσοδο στην κατάσταση προγραμματισμού".
 • Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαδοχικά όλους τους ανιχνευτές και χειριστήρια που θέλετε να συνεργάζονται με τον συναγερμό σας. Κάθε φορά που ένα χειριστήριο ή αισθητήρας καταγράφεται επιτυχώς στην μνήμη του συναγερμού θα ακούτε ένα σύντομο μπιπ. Αν κατά λάθος ενεργοποιήσετε 2 φορές το ίδιο αισθητήριο θα ακούσετε από τον συναγερμό ένα μακρύ μπιπ αλλά μπορείτε να συνεχίσετε τον προγραμματισμό. Το μέγιστο πλήθος των διαφορετικά κωδικοποιημένων αισθητηρίων και χειριστηρίων που μπορεί να δεχτεί ένας συναγερμός DYL-7ER είναι 30.
 • Για να βγείτε από την κατάσταση εκμάθησης χειριστηρίων και ανιχνευτών μπορείτε είτε να περιμένετε 2 λεπτά χωρίς να ενεργοποιήσετε κανένα αισθητήριο ή τηλεχειριστήριο οπότε και θα ακούσετε ένα μακρύ μπιπ είτε να πατήσετε μια φορά το μπουτόν "CODE KEY"
 • Αν θέλετε να κάνετε ολική διαγραφή στα χειριστήρια και αισθητήρια του συναγερμού θα πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το μπουτόν "CODE KEY" μέχρι να ανάψουν ταυτόχρονα τα λαμπάκια "ARM" και "ALARM" και να ακούσετε 2 μπιπ που δηλώνουν την επιτυχή διαγραφή.

5.  Χειρισμός του συναγερμού

 •  Όπλισμένο σύστημα (αν ενεργοποιηθεί κάποιος αισθητήρας θα αρχίσει να τηλεφωνεί στα προγραμματισμένα νούμερα)
  • Πατώντας το πλήκτρο "arm" στο τηλεχειριστήριο ο συναγερμός θα οπλίσει με καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων
  • Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα "arm" και "emergency" στο τηλεχειριστήριο ο συναγερμός θα οπλίσει αμέσως και θα ακούσετε 2 μπιπ για επιβεβαίωση.
 •  Αφοπλισμένο σύστημα (αν ενεργοποιηθεί κάποιος αισθητήρας δεν θα συμβεί τίποτα)
  • Πατώντας το πλήκτρο "disarm" στο τηλεχειριστήριο ή στο συναγερμό το σύστημα θα αφοπλιστεί άμεσα. Στην περίπτωση που το σύστημα είναι σε κατάσταση συναγερμού (ήταν δηλαδή οπλισμένο και κάποιος αισθητήρας ενεργοποιήθηκε) πρέπει το πλήκτρο "DISARM" του συναγερμού να πατηθεί δύο φορές πρώτα για να σταματήσετε την κατάσταση συναγερμού και μετά για να αφοπλίσετε το σύστημα.
  • Στην περίπτωση που σας έχει καλέσει ο συναγερμός στο τηλέφωνό σας θα ακούτε ένα επαναλαμβανόμενο ήχο. Αν θέλετε να πάψει να καλεί τα επόμενα καταχωρημένα νούμερα τηλεφώνου πρέπει να πατήσετε στην τηλεφωνική συσκευή σας "#" αλλιώς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα καλέσει το επόμενο στην σειρά νούμερο τηλεφώνου.
 • Σύστημα σε συναγερμό πανικού Αν βρεθείτε σε κατάσταση ανάγκης πατώντας το πλήκτρο "ALARM" ο συναγερμός θα οπλίσει αμέσως και θα αρχίσει να τηλεφωνεί στα προγραμματισμένα νούμερα.
 • Ενδείξεις στα λαμπάκια
  • Όπλισμένο σύστημα.....................................: λαμπάκι ARM είναι ON και αναβοσβήνει
  • Αφοπλισμένο σύστημα.................................: λαμπάκια ARM και ALARM είναι OFF
  • Κατάσταση συναγερμού...............................: λαμπάκι ALARM είναι ON
  • Κατάσταση εκμάθησης αισθητηρίων............: λαμπάκι ARM είναι ON
  • Κατάσταση προγραμματισμού τηλεφώνων.: λαμπάκι ALARM είναι ON

 Το βασικό κιτ περιλαμβάνει

 • Την κεντρική μονάδα συναγερμού
 • Μία μαγνητική παγίδα
 • Ένα τηλεχειριστήριο
 • Ένα τηλεφωνικό καλώδιο
 • Ελληνικές οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού

Σημεία πώλησης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας

Σημεία πώλησης των ασύρματων συστημάτων ασφαλείας snapalarms

2012-12-06 05:25

Παραδίδουμε προγραμματισμένα όλα τα συστήματα ασφαλείας την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε μας άμεσα στο 211.234.2766  για να σας ενημερώσουμε για το κοντινότερο στην περιοχή σας σημείο παράδοσης από όπου μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα μας.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη